Politica de confidentialitate

Trebuie sa fiti logat pentru a avea acces la lucrarile conferintei

LOGIN

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Informaţii și date cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Conform prevederilor noului Regulament RGPD – art.6 alin.1 există șase temeiuri în baza cărora se pot prelucra legal date cu caracter personal: Consimțământul, Încheierea sau executarea unui contract, Îndeplinirea unei obligații legale, Interesele vitale, Interesul public și Interesul legitim. Odată respectat cel puțin unul din temeiurile enumerate mai sus, prelucrarea datelor este legală.

CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA MEDICILOR DE FAMILIE BUCUREȘTI-ILFOV, cu sediul în București, str. Agricultori, nr. 33, parter, interfon 100, sector 2, cod fiscal 16047700, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 149/15.01.2012, prin Încheierea la Dosar 605/PJ din 03.12.2003 a Judecătoriei Sector 1 București, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal – furnizate de dumneavoastră sau colectate anterior din surse publice – în următoarele scopuri:

a) informarea dumneavoastră cu privire la acțiunile pe care le întreprindem în sprijinul instruirii și perfecționării profesionale a medicilor de familie din România. Temeiul acestei prelucrări este interesul nostru legitim de a promova și apăra valorile si interesele profesionale în domeniul medicinei de familie. Dacă nu mai doriți să primiți aceste informări, aveți dreptul să vă opuneți și/sau să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale din baza noastră de date, prin simpla trimitere a unui email în acest sens către office@amf-b.ro.

b) participarea dumneavoastră la acțiunile menționate la litera a).

Temeiul acestei prelucrări este executarea contractului de participare la acțiunile la care v-ați înscris prin completarea integrală a formularului de înscriere de pe site-ul www.mfpm.ro. Datele personale pe care le deținem sunt: numele, prenumele, adresa de email, telefonul, specialitatea, gradul profesional, codul CUIM (Codul Unic de Identificare al Medicului), locul de muncă, Codul Unic de Înregistrare (CUI), Codul Numeric Personal (CNP) și localitatea.

Precizăm în cele ce urmează destinația datelor cu caracter personal prelucrate de către operatorul AMFB:

A. Conform Deciziei nr. 12/2018 a CMR, care a intrat în vigoare la data de 21.08.2018, la art. 11 pct. C, se stipulează faptul că furnizorii de Educație Medicală Continuă au obligația:

Să trimită la CMR numai lista participanților prezenți la manifestarea științifică, în format electronic, listă ce va conține numele, prenumele, specialitatea, gradul profesional/didactic și codul unic de identificare al medicului (CUIM – codul format din șase cifre de pe certificatul de membru al CMR)”.

Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal prevăzute în legislația în vigoare determină imposibilitatea acumulării creditelor de educație medicală continuă pentru manifestarea științifică la care ați participat.

B. Conform prevederilor din Normele de creditare a formelor de EMC emise de OAMGMAMR-Filiala Municipiului Bucureşti, avem obligația să prelucrăm următoarele date cu caracter personal în numele OAMGMAMR-Filiala Mun. București, ce vor fi completate într-un formular tipizat denumit ”Fișă de evidență a participantului la acțiunea de educație medicală continuă (EMC)”:

Fișele de evidență vor avea toate câmpurile completate: nume, prenume, codul numeric personal, data nașterii, locul nașterii, județul, școala absolvită, unitatea unde lucrează, specialitatea din autorizația de liberă practică, semnătura olografă. Fișele vor fi însoțite de o lista nominală a participanților, ambele documente vor fi depuse în original la secretariatul OAMGMAMR-Filiala Municipiului București în termen de 30 de zile de la finalizarea manifestării.”

Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal prevăzute în legislația în vigoare determină imposibilitatea acumulării creditelor de educație medicală continuă pentru manifestarea științifică la care ați participat.

Precizăm că AMFB nu va păstra aceste fișe de evidență. Singurele date ce vor fi stocate rămân cele din formularul de înscriere de pe site-ul www.mfpm.ro.

Pentru mai multe detalii privind prelucarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR-Filiala Municipiului București vă rugăm să consultați https://www.oammrbuc.ro/fisiere/prelucraredatepersonale.pdf

C. Conform Codului fiscal, suntem obligați să emitem facturi pentru fiecare plată efectuată în contul AMFB:

Emiterea facturilor către fiecare beneficiar este obligatorie pentru toate livrările de bunuri sau prestările de servicii, aşa cum se prevede la ART. 319 alin. (6) lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu excepţia următoarelor situaţii, prezentate la alin. (10):

– Livrări de bunuri/prestări de servicii către populaţie, pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale;

– Livrări de bunuri/prestări de servicii către persoane neimpozabile, pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate, precum bilete de călătorie sau abonamente, bilete la spectacole, muzee, târguri etc;

– Livrări de bunuri/prestări de servicii către persoane neimpozabile care, prin natura lor, nu permit identificarea beneficiarului, precum livrările de bunuri prin automatele comerciale, servicii de parcări auto a căror încasare se efectuează prin automatele comerciale, servicii de reîncărcare electronică a cartelelor Telefonice preplătite.”

Pentru emiterea facturilor, vă rugăm să completați datele dvs. fiscale juridice = CUI, locul de muncă și localitatea societății/firmei (în cazul persoanelor juridice) sau datele dvs. personale = CNP și localitatea (în cazul pesoanelor fizice).

D. Prin participarea și prezența dvs. la evenimentele organizate de AMFB, prin accesul dvs. în spațiile alocate evenimentului nostru, în calitate de participant sau lector, vă dați acordul liber să fiți fotografiat și/sau filmat pe durata evenimentului, respectiv ca datele dvs. personale (imaginea) să fie surprinse în fotografiile/filmările realizate de AMFB. Ulterior anumite momente din cadrul evenimentelor, montaje foto și/sau video, vor fi publicate pe site-ul și pe paginile de social media ale asociației.

Menționăm că datele dumneavoastră personale nu sunt transferate în afara UE sau SEE și sunt păstrate până vă manifestați voința de a le șterge din baza de date, dar nu mai puțin de 5 ani de la ultima participare.

Suplimentar, în conformitate și în condițiile stabilite de Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, beneficiați și de următoarele drepturi în privința datelor dumneavoastră personale deținute de AMFB:

dreptul de acces și de rectificare,

dreptul la restricționarea prelucrării,

dreptul la portabilitatea datelor și

dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Pentru orice întrebări sau lămuriri referitoare la prelucrarea de către AMFB a datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați la office@amf-b.ro.

Informarea completă și corectă a persoanelor vizate

Bine de știut:

LEGEA Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

LEGEA 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: https://www.dataprotection.ro/