Termeni si conditii

Trebuie sa fiti logat pentru a avea acces la lucrarile conferintei

LOGIN

TERMENI ȘI CONDIȚII

Acceptarea condiţiilor

Site-ul www.mfpm.ro este proprietatea Asociației Medicilor de Familie București –Ilfov (denumită în continuare AMFB), cu sediul în București, str. Agricultori, nr. 33, parter, interfon 100, sector 2, cod fiscal 16047700, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 149/15.01.2012, prin Încheierea la Dosar 605/PJ din 03.12.2003 a Judecătoriei Sector 1 București.

Utilizarea site-ului www.mfpm.ro (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.mfpm.ro oferă Utilizatorilor informaţii despre Conferința regională „Zilele Medicale Dr. Mircia Iorga – Medicul de familie – practician și manager”.

Informațiile prezentate pe site sunt disponibile numai profesioniștilor din domeniul medical.

Neangajarea răspunderii

AMFB găzduiește și întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile științifice pe care le organizează. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp corectarea acestora.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Numai documentele şi actele normative publicate prin mijloace acreditate/legiferate de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele sale din orice motive.

Materialele de pe acest site sunt proprietatea AMFB, așa cum au fost declarate și așa cum acestea apar pe acest site.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei AMFB de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile AMFB impuse de lege.

Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:

va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;

va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;

pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Limitări tehnice

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Drepturi de autor

Conținutul site-ului www.mfpm.ro este proprietatea AMFB. Toate mărcile și siglele care apar în acest site aparțin posesorilor de drept.

AMFB garantează utilizatorului acces limitat pe site-ul www.mfpm.ro, în interes personal și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor AMFB, fără acordul prealabil scris al acesteia.

Bazele de date, programe, elemente de grafică, sunt proprietatea AMFB sau, după caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul site-ului și este protejat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în intregime a site-ului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator sunteți pe deplin acord cu cele mai sus menționate.

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare, precum și a celei referitoare la protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Toate drepturile asupra conținutului site-ului, cum ar fi text, grafică, sigle, imagini, videoclipuri, fișiere audio și programe aparțin AMFB sau terților și sunt protejate de legislația română și internațională privind proprietatea intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate.

Conținutul de pe site este furnizat ca un serviciu pentru dvs. și poate fi utilizat numai în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos. Prin descărcarea de materiale de pe site, acceptați termenii și condițiile.

Utilizarea sau distribuirea neautorizată a conținutului site-ului poate încălca drepturile de autor și/sau alte legi române sau internaționale și poate face obiectul unor acțiuni în justiție.

Legături la alte site-uri

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate utile în ceea ce priveşte conţinutul. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Încheierea acordului

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.